skip to Main Content
972 59 03 07 info@elrebostdebesalu.com

1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és El Rebost del Comptat de Besalú (Des d’ara EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ), amb domicili a aquests efectes en Plaça Llibertat, 13 de Besalú. Correu electrònic de contacte: info@elrebostdebesalu.com del lloc web.

2.USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3.ÚS DEL PORTAL

WWW.ELREBOSTDEBESALU.COM proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificaro manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ o bé dels seus llicenciants.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ.

5.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. MODIFICACIONS

EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

7. ENLLAÇOS

En el cas que en WWW.ELREBOSTDEBESALU.COM es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. DRET D’EXCLUSIÓ

EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

9.GENERALITATS
EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10.MODIFICACIÓN DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EL REBOST DEL COMTAT DE BESALÚ i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Besalú.

Back To Top